Vores projekter


Hos BØGELUND A/S spænder vores ydelser bredt fra mindre entreprenøropgaver til totalentrepriser og ejendomsudvikling.


Uanset hvilken opgave vi står overfor sørger vi for at kvaliteten er i højsædet og vores projekter udføres af vores professionelle interne fagpersoner og specialister samt i tæt samarbejde med eksterne partnere.

 

Her kan du se et udvalg af vores projekter

exterior_B-Garden_rettet version04
Exterior_S-Garden_rettet version
interior_S-House_LR
interior_S-House_KT
interior_B-House_LR
interior_B-House_KT
Bathroom_visualization

Skolegade 15


BØGELUND A/S udviklede i 2023 et nyt boligområde med lejeboliger i Hørve. 


Boligerne er opført i god håndværksmæssig kvalitet - murede facader i rødbrun tegl. Klinker i badeværelse, entre og teknikrum og trægulve i de øvrige rum, der er desuden gulvvarme i alle beboelsesrum.


Der er lagt op til at udemiljøet i de grønne fællesarealer skal være en afslappende og skøn oase.


2 - Oversigtstegning Byggefelt D. Getsøvej Nyk.Sj. D. 22-07-2022
DSC_0231
DSC_0102
DSC_0274
DSC_0042
1 - Oversigtstegning A+B. Getsøvej Nyk.Sj. D. 22-01-2022
Principskitse - Getsøvej 10-02-2022
1 - Område D - Getsøvej D. A 17-07-22. 22-04-2022
3 - Perspek. skitse, Dobbelthus Byggefelt D, Getsøvej Dato. 19-07-22
Fac. + gavle, Dobbelthus Byggefelt D, Getsøvej Dato. 19-07-22
Plan, Dobbelthus Byggefelt D, Getsøvej Dato. 19-07-22

Getsøvej


Ved vandtårnet i Nykøbing er BØGELUND i fuld gang med at udvikle tre nye og naturskønne boligområder. Boligerne bliver opført som rækkehusbebyggelse i ét og halvandet plan, henvendt til både familier og seniorer.DSC_0113
torpet 40
1e25df07-b937-4583-88bd-27e5b904a64f
8671417f-683f-4499-8718-c47b3d011537
9d5b93ab-13f9-4de1-9ecb-6893f58188d7

Torpet 40


I Holbæk har BØGELUND A/S opført 16 boliger for en lokal bygherre. Boligerne er opført som dobbelthuse udformet som traditionelle længehuse.


Længehusene er opmueret i lys tegl og taget er belagt med røde tagsten.


Hver bolig har privat have og et udhus. 


Der er etableret grønne friarealer der indbyder til fysisk aktivitet og fungere som sociale rum for områdets beboere.

39a1c384d6ab4b35b31e381813110f79
bad2460c60784f0f843dcc896cb3dfc1
20211124_103053
529dc809effc4f72a5e89ed0be1cf1c4

Egeskoven


En bæredygtigt bydel tager form i Egebjerg, Odsherred.


BØGELUND A/S har som totalentreprenør stået for byggemodningen af bydelen Egeskoven.


Opgaven har bestået af projektering, udførsel af det interne private vejnet og det tilstødene komunale vejnet. Etablering af diverse forsyningsledninger og etablering af Egeskovens private spildevandsrensningsanlæg i samarbejde med Kilian Waters.

Vallekildevej 8. fra linkedin

Vallekildevej 8


Cafe, Butik og Ungdomsboliger i Hørve.


BØGELUND A/S ønsker at fremme lokalmiljøet og har et nyt og spændende projekt på tegnebræddte.


I samarbejde med CHB ARKITEKT er udvilingen af Vallekildevej 8 i Hørve skudt i gang.


I 2022 opføre BØGELUND en ejendom der skal huse en hyggelig cafe og butik på stueplan og unddomsboliger på 1. sal.

1 - Oversigtstegning - Byggefelt C. Hovvejen Hørve D. 15-07-2022
3 - Type A - Byggefelt C. Hovvejen Hørve D. 15-07-2022
4 - Type B C D og E - Byggefelt C. Hovvejen Hørve D. 15-07-2022
5 - Principsnit Type A B C D og E - Byggefelt C. Hovvejen Hørve D. 15-
2 - Situationsplan - Byggefelt C. Hovvejen Hørve D. 15-07-2022
Kortbilag 3_illustrationsplan 15.02.21
Areal set fra Hovvejen

Vallekildevej 70

Bøgelund A/S er igang med at udvikle et nyt boligområde i Hørve med plads til forskellige ejerformer og boligtyper.  Lokalplanen er vedtaget og vi

har netopp sat gang i salget af de første otte parcelhuse. CHB ARKITEKT har tegnet 5 forskellige boliger på mellem 120 kvm og 159 kvm med forskellige plantyper, som de kommende parcelhusejere kan vælge imellem.


Salget er igang

Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte Nybolig på tlf.: +45 59 31 89 00/mail: 4550@nybolig.dk eller Peter Bøgelund på tlf.: +45 23 84 79 81/mail: peter@boegelund.org

m.a.99.3.01 Facader
m.a.99.1.00 Situationsplan

Søndergade 32


I Hørve opfører BØGELUND A/S 3 senior venlige boliger i stueplan og 2 udlejningsboliger i tagetagen.


Facaderne vil fremstå dels i blank og/eller pudset og malet murværk og evt. beklædning med træ med der tydeligt markerer at huset indeholder flere boliger ligesom gamle byhuse der ligger side om side.


Boligerne i tagetagen vil have velux vinduer mod øst og kvist/velux vinduer mod vest. Taget vil have 45 gr. hældning med sorte tagsten.


Bebyggelsen vil have fælles parkeringsområde, hvor der også vil være fælles cykelskur og depotrum til hver bolig. Til hver bolig er der et privat havestykke mod vest, samt terrasse ved indgangsfacaden.

1
3

Nyt Seniorbofællesskab


BØGELUND A/S har udført jord-, kloak-, beton-, facade-, belægning-, og gartnerarbejde for Thormann A/S som har opført 24 boliger for Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet på Getsøvej v/ OK Fonden.


Boligerne ligger i den sydlige del af Nykøbing Sjælland ved det gamle vandtårn tæt op ad Grønnehave skov.


De 24 boliger er fordelt på 3 boligtyper – alle i 1 etage. Hver længe indeholder 3 eller 4 boliger og boligtyperne er blandet i byggeriet.


BØGELUND A/S har kloakerer området og støbt boligernes fundament, terrændæk og opmuret boligerne i gule teglsten. Herudover har vores dygtige anlægsgartnere sørget for at området har fået en frodig og landskabelig beplantning, med flotte anlagte stier.

001.001_Vipperød_Situationsplan

Vipperød Have

Bøgelund A/S er igang med at udvikle et nyt boligområde for en lokal bygherre. 


Vi er starter op på byggemodning og opførsel af 22 nøglefærdige boliger i etape 1.Fællesmark_Tusenæs_Situationsplan

Fællesmark

Et bæredygtigt bofællesskab med fokus på biodiversitet og kreative erhverv i Udby, Holbæk.


BØGELUND A/S stå som totalentreprenør for byggemodningen af Fællesmark.


Opgaven består af projektering, udførsel af det interne vejnet, etablering af LAR-anlæg og naturskøn regnvandssø samt etablering af Fællesmarks private spildevandsrensningsanlæg i samarbejde med Kilian Waters.